Dbałość o państwa dzieci to również dbałość o to co jedzą, posiadając własną kuchnię mamy pełną kontrolę nad podawanymi posiłkami i dokładamy wszelkich starań o to aby posiłki były smaczne, zdrowe i  urozmaicone. Koszt wyżywienia za każdy dzień obecności wynosi:

Czesne w naszym przedszkolu obejmuje dostęp do wszystkich form zajęć, uprawnia do zniżek do zajęć pozaszkolnych organizowanych w naszej placówce oraz  warsztatach dla rodziców i wynosi:

16 zł 

500 zł 

Cennik

Dzięki wieloletniej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu, mamy wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną w zakresie terapii behawioralnej, będącej terapią pierwszego wyboru w pracy z osobami ze spektrum.

Poznawczo - behawioralny model pracy z całą grupą pozwala na ciągłe oddziaływania terapeutyczne wobec dzieci z ASD, jednocześnie nie wpływając na poczucie inności w stosunku do pozostałych dzieci.

 

Niestety w naszej placówce są tylko dwa miejsca dla dzieci wysoko funkcjonujących. Jest tak dlatego, aby w pełni wykorzystać proces integracji, ponieważ o integracji mówimy tylko wtedy gdy niewielka ilość dzieci o specjalnych potrzebach, uczestniczy w codziennym życiu przedszkola, z dziećmi rozwijającymi się w sposób właściwy.

 

Tak zaplanowany proces uczenia i terapii zapewnia pełne wsparcie i możliwość uczenia wszystkim naszym podopiecznym.

 

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z ASD obejmują:

 

- diagnoza ryzyka wystąpienia zaburzeń w spektrum autyzmu - ADOS-2

- kształtowanie umiejętności samoobsługowych

- trening czystości

- TUS - Trening Umiejętności Społecznych

- rozwijanie rozumienia emocji

- uwrażliwianie i odwrażliwianie na bodźce zewnętrzne (hałas, zapach, dotyk, smak)

- terapia tików, fobii, lęków

- praca z zachowaniami trudnymi

- biofeedback

- logopedia

 

Zajęcia stymulujące rozwój sensoryczny naszych podopiecznych, myślenie abstrakcyjne, pozwalające na ekspresję oraz przygotowujące do nauki pisania poprzez rozwój motoryki małej.

Art-Sens

Dzięki docenieniu naszej pracy włożonej w rozwój dzieci, staliśmy się partnerem Klubu Aluron CMC Warta Zawiercie.

Wartości płynące z rozwoju fizycznego są dla nas równie ważne jak dla naszych sportowców. Co zaowocowało naszą współpracą.

Dzieci ze spektrum autyzmu w naszym przedszkolu

Siatkówka dla dzieci

Zajęcia te rozwijają umiejętność myślenia logicznego które w przyszłości wpłynie na umiejętności radzenia sobie z działaniami matematycznymi, pozwoli na logiczne budowanie związków przyczynowo -skutkowych. Pozwolą również rozwijać w przyszłości zainteresowanie umiejętnością programowania. 

Kodowanie i robotyka

Niezwykle ważną kompetencją XXI wieku jest umiejętność komunikacji. Znajomość języka angielskiego pozwala wyjść poza jeden krąg kulturowy i swobodnie czuć się w każdym zakątku ziemi. Mamy nadzieję, że dzięki codziennej nauce tego języka, nasze dzieciaki będą swobodnie wymieniać myśli w coraz to mniejszym świecie.

Język angielski

Zajęcia ceramiki rozwijają ekspresję twórczą dziecka, wyobraźnię przestrzenną oraz motorykę małą której rozwój w przyszłości będzie niezbędny do nauki pisania.

Ceramika

Zajęcia jogi połączone z praktyką uważności uczą dzieci świadomości swojego ciała, rozumienia płynących z nich sygnałów, jak również koncentracji na wykonywanej czynności. Wpływają również pozytywnie na fizyczną sferę rozwoju małego dziecka.

Joga dla dzieci

Trening uważności dla dzieci to zajęcia poznawczo-behawioralne mające na celu kształtowanie uważności dziecka na chwili obecnej, poprawiając tym samym koncentrację uwagi jak również uczące rozumienia własnych emocji i kierowania własnymi myślami. Wprowadzamy te zajęcia w codzienny plan dnia wraz z zajęciami porannej  jogi dla dzieci. Kompetencje nabyte dzięki tym zajęciom pozwolą dzieciom w przyszłości skupiać się na chwili obecnej, na szukaniu rozwiązań w sytuacjach problemowych i lepszemu radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Mindfulness

Zajęcia w naszym przedszkolu

Odpowiadając na powyższe pytania pokarzemy Ci droga Mamo, drogi Tato jakim przedszkolem jesteśmy My. Przedszkole Ene Due Rabe to miejsce stworzone w oparciu o 15 lat doświadczenia w terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych. To miejsce odpowiadające na potrzeby rozwojowe każdego młodego człowieka, to program nauczania oparty nie tylko o aktualne cele, ale również wyposażający młodego człowieka w umiejętności niezbędne wiele lat po opuszczeniu naszego przedszkola. Choć pisanie i liczenie jest umiejętnością ważną w życiu, to niestety okazuje się również umiejętnością której wielu ludzi nie jest w stanie wykorzystać i umiejętnością która nie determinuje poczucia szczęścia i spełnienia. Czy w takim razie uczymy liczyć i pisać ? Tak, lecz nie jest to najważniejszym celem naszej pracy. Przedszkole to miejsce którego najważniejszym celem jest rozwój umiejętności społecznych młodego człowieka oraz budowanie realnego obrazu własnej osoby.  Ostatnie pytanie, czego pragniesz dla swojego dziecka? My pragniemy aby wszystkie dzieci kończąc nasze przedszkole miały świadomość jak wspaniałymi są osobami, aby wiedziały że wszystko jest możliwe jeśli włożą w swój cel wystarczająco dużo pracy, aby potrafiły mieć i bronić swojego zdania nie ulegając naciskom środowiska kolegów. Chcemy również aby budowały wartościowe relacje oparte o wzajemne wsparcie i zrozumienie. Chcemy aby potrafiły znosić porażki i doceniały siebie za własne sukcesy. Chcemy aby były szczęśliwe bez względu na to kim zostaną w przyszłości.

Jakie powinno być przedszkole do którego pójdzie Twoje dziecko? Jakie umiejętności powinno rozwinąć aby dobrze radzić sobie w dalszym życiu? I najważniejsze. Czego pragniesz dla swojego dziecka?

Ene Deue Rabe to przedszkole którego metody pracy w pełni czerpią źródło z dzisiejszej wiedzy naukowej dotyczącej rozwoju dziecka, kształtowania procesów poznawczych, wiedzy na temat procesów uczenia. Jesteśmy placówką zakorzenioną w nurcie poznawczo-behawioralnym i w oparciu o rzetelną wiedzę tworzymy autorski program nauczania. co czyni nas wyjątkowym.

Robert Fulghum

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. 

Partnerzy którzy zaufali naszemu doświadczeniu